Policja w przedszkolu!
   W dniu 6 października w Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Kubusia Puchatka w
Starachowicach odbyło się spotkanie z policjantem, który poruszył problematykę
związaną z bezpieczeństwem na ulicy. Tematyka ta była podsumowaniem zdobytych już
wcześniej przez przedszkolaki wiadomości , dlatego też były one bardzo aktywne i
zainteresowane poruszanymi zagadnieniami. Odpowiedziały na szereg pytań dotyczących
prawidłowego poruszania się po ulicy i wspólnie zaśpiewały piosenkę „O przechodzeniu
przez ulicę”.
Utrwaliły sobie wygląd wybranych znaków drogowych i sygnalizatora świetlnego .
Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia jak wygląda kierowanie ruchem ulicznym
przez policjanta.
Z zaciekawieniem wysłuchały pogadanki na temat jak należy zachować się , kiedy
zostają same w domu i jaką postawę przyjąć , gdy zostaną nagle zaatakowane przez
psa.
Spotkanie to z pewnością dostarczyło dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.