Kącik dla Rodziców
          PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM.KUBUSIA PUCHATKA
                bierze udział w kampanii społecznej  
                   
           „Cała polska czyta dzieciom”.

      Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania
czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego , posiadającego wiedzę i umiejętność jej
poszerzania , kulturalnego , etycznego, z wyobraźnią , który umie sobie w życiu radzić przy
pomocy rozumu , a nie pięści.
Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości:
-        lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy .Kto nie czyta , nie nadąży za zmianami we
współczesnym świecie.
-        Czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów.
-        Czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości masowej kultury.
Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych
słów i czynów.

PROPONUJEMY:
•        Codzienne czytanie dzieciom przez wychowawców przez co najmniej 20 minut (można
czytać kilka razy dziennie).Dzieciom które nie mogą się skupić pozwalamy na cichą zabawę – w
tym czasie też słuchają.
•        Zapraszanie rodziców , dziadków i innych dorosłych (seniorów, przedstawicieli ciekawych
zawodów , harcerzy), aby czytali dzieciom.
•        Podjęcie współpracy z pobliską biblioteką i wprowadzenie regularnych wypraw do biblioteki
(raz w miesiącu), gdzie panie bibliotekarki będą czytały dzieciom.
Apelujemy do rodziców , aby czytać dzieciom w domu!
Dla rodziców ,którzy nie znajdują na  to czasu ani motywacji, przedszkole  może pomóc w  
uzupełnianiu  domowego czytania.
Prosimy o przynoszenie książeczek z bajkami do wspólnego czytania!
 
Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?

W życiu rodziny następuje ważne wydarzenie , najmłodszy jej członek opuszcza domowe
pielesze , w których był pilnie i troskliwie hołubiony. To trudny okres i dla dziecka i dla
rodziców:
- dla dziecka , bo opuszcza bezpieczny , znany świat
- dla rodziców , bo oddają swoje dziecko w „obce” ręce
Obawy , emocje towarzyszące temu zdarzeniu są naturalne. Chcemy, aby moment
przekraczania progu: dom -  przedszkole przebiegał jak najłagodniej , w atmosferze
bezpieczeństwa i otwarcia na potrzeby. Stad wziął się pomysł realizowania programu
adaptacyjnego.
Składają się na niego:
spotkanie z rodzicami i dziećmi w czerwcu , umożliwienie przebywania w przedszkolu , w
określone dni i godziny w czerwcu i wrześniu (dzieci i rodziców).
Tyle proponujemy ze strony przedszkola. Gorąco zachęcamy także państwa do skorzystania
z naszych sugestii udzielenia wsparcia własnemu dziecku.
Może ono polegać na:
- rozmowy o przedszkolu : informowanie dziecka o tym że czas w przedszkolu będzie
spędzało w towarzystwie innych dzieci bez rodziców
- zabawy w przedszkole
- uatrakcyjnianie przedszkola : prawdziwe ale jednocześnie ciekawe przedstawianie
przedszkola ( nowe zabawki , różnorodność zabaw i zajęć)
- zostawianie dziecka u zaufanych osób
- nauczenie dziecka samoobsługi; samodzielnego mycia rąk , ubierania się , podejmowania
prób samodzielnego zjadania posiłków , samodzielnego korzystania z sedesu , używania
papieru toaletowego , wycierania nosa w chusteczkę
- zabieranie do przedszkola ulubionej maskotki dziecka
- jak najczęstsze „odwiedzanie” przedszkola
- wczesne odbieranie dziecka w początkowym okresie
- akceptacja płaczu dziecka(wykazanie zrozumienia dla takiego sposobu odreagowania stresu)
- odpowiedniego ubierania dziecka do przedszkola: spodnie i spódniczki na gumkę, ubierania na
„cebulkę”(zabezpiecza przed zziębnięciem lub przegrzaniem), buty wyjściowe : bezpieczne ,
łatwe do zakładania , zapinane na rzepy, kapcie na gumowej podeszwie , łatwe do założenia

Mamy nadzieję , ze wspólnie z Państwem przyczynimy się do tego , aby wasze dziecko
wkroczyło w ten ważny etap w swoim życiu- jakim jest pobyt w przedszkolu- w sposób
łagodny , nie zaburzający szczęśliwego , dziecięcego świata.
 
 PRAWA   DZIECKA   W   PRZEDSZKOLU  
            KUBUSIA   PUCHATKA

Dzieci mają zapisane w statucie przedszkola wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka.

Dzieci mają prawo do indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu:
        Staramy się poznać każde dziecko przez rozmowy z rodzicami i dzięki własnej
obserwacji,
        Dostosowujemy metody pracy do możliwości dzieci , a tematykę zajęć do ich
zainteresowań,
        Dajemy wolność nie uczestniczenia w działaniach,
        Doceniamy wysiłek dziecka włożony w pracę , bez względu na jej efekt.

Bardzo ważne dla nas prawo to prawo do akceptacji dziecka takim jakie jest.
        Możemy nie akceptować wszystkich zachowań dziecka , ale akceptujemy osobę i jej
uczucia

Dzieci mają prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą i
zniszczeniem.

        Dotyczy to głównie relacji między dziećmi
        Dziecko ma prawo oczekiwać naszego wsparcia
        Nie oceniamy dzieci , nie stosujemy kar
        Umożliwiamy dzieciom przeżycie uczuć , rozwiązanie konfliktu i pogodzenie się.

        Rozwiązywanie problemów

Znalezienie właściwego rozwiązania konfliktu jest często trudne , dzieci są bezradne i
potrzebują pomocy.

W rozwiązywaniu problemów , niezależnie od tego czy dotyczą dwojga dzieci, czy całej grupy
stosujemy metodę rozwiązywania problemów Thomasa Gordona.

Polega ona na przestrzeganiu następującej procedury:

Określenie problemu , kiedy obie strony konfliktu mówią , co im przeszkadza , co się stało i
jakie przezywają w związku z tym uczucia.
              
                                       ▼

Wszyscy podają różne propozycje rozwiązania problemu. Pracujemy metodą burzy mózgów i
żadna propozycja na tym etapie nie jest oceniana ani odrzucana. Propozycje są spisywane
przez nauczyciela na kartce. Nauczyciel ma prawo dawać swoje propozycje.

                                       ▼

Następnie oceniamy propozycje i wybieramy takie rozwiązanie , na które zgadzają się
wszyscy . Jeżeli to się  nie udaje , wówczas zostawiamy problem na razie bez rozwiązania i
umawiamy się na spotkanie później.
                                       ▼

Jeśli zgodzimy się na wspólne rozwiązanie i postanowimy go przestrzegać , to jednocześnie
ustalamy konsekwencje niewypełnienia umowy.

                                       ▼

Po pewnym czasie sprawdzamy , czy rozwiązanie dobrze się sprawdza.

              PRAWA DZIECI

☺Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego , a szczególnie do zrobienia czegoś
niedobrego.
☺Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać w co się będę
bawić.
☺Nikt nie może mnie poniżać , krzywdzić , bić wyzywać  i każdego mogę zawsze na ratunek
wzywać.
☺Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami , nikt nie może mi zabronić spotkać ich
czasami.
☺Nikt nie może moich listów czytać bez pytania , mam też prawo do tajemnic i własnego
zdania.
☺Mogę żądać , żeby każdy uznał moje prawa , a gdy różnię się od innych to jest moja
sprawa.