Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2    
im. Kubusia Puchatka
ul. Mrozowskiego 2
tel. 041-274-63-86