O nas
    O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w parterowym dużym budynku. Jego atutem jest
okazały ogród , wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród
znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują różne rejony
naszego miasta. W roku 2002 placówce nadano imię „Kubusia Puchatka”
W przedszkolu funkcjonują 3 grupy dzieci , które przyjęły nazwy Przyjaciół Kubusia Puchatka:
1.        „Króliczki” – dzieci 3 letnie
2.        „Sówki” – dzieci 4 letnie
3.        „Tygryski”  - dzieci 5 letnie
Przedszkole zatrudnia 11 osób: 6 nauczycielek( w tym dyrektor) , 5 osób pracowników obsługi i
administracji oraz 2 stażystki – pomoce nauczyciela.
Kadra pedagogiczna to wszystkie nauczycielki dyplomowane z wykształceniem wyższym pedagogicznym.
Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania
przedszkolnego.
Nasze przedszkole wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W
realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny , administracyjno-obsługowy , jak
również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole , w którym dzieci czują się ważne ,
bezpieczne i akceptowane.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6.00 – 8.10    – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca wyrównawcza
8.10 – 8.20   – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
8.20 – 8.30    – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - porządkowe
8.30 – 9.00    – śniadanie
9.00 – 9.10    - czynności samoobsługowe
9.10 – 9.40    - zajęcia dydaktyczne
9.40 – 10.00  - zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe
10.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne (oddział II i III), dzieci młodsze zabawy
                 swobodne i organizowane
10.30 – 11.45 – gry i zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali spacery ćwiczenia
                gimnastyczne
11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu , czynności higieniczno - porządkowe
12.00 – 12.30 – obiad
12.30 – 12.45 – czynności samoobsługowe
12.45 – 13.15 – czynności  relaksacyjne, czytanie, słuchanie utworów literatury   
                dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej
13.15 – 13.45 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne,
                stolikowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
13.45 – 14.00 – podwieczorek
14.00 – 15.00 – zabawy na świeżym powietrzu
15.00 – 16.00  – zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci