Wiosna tuż, tuż…!
Wiosna tuż, tuż…!
Tym radosnym okrzykiem dzieci z najmłodszej grupy „Króliczki” powitały nową porę
roku.
Inscenizacja opowiadająca o nadchodzącej wiośnie dostarczyła oglądającym wielu
pozytywnych wrażeń . Mali „artyści” dali z siebie „wszystko”. Piękna sceneria i barwne
stroje sprawiły , ze publiczność przedszkolna stała się świadkiem „ścierania się” dwóch
pór roku.
Tańczące „śnieżynki” i „wiosenne kwiaty” w które wcieliły się małe artystki , sprawiły
że obie pory roku odsłoniły swoje piękne oblicze. Jednak kukła Marzanna – symbol
zimy wyniesiona przez dzieci do ogrodu zastała bezpowrotnie porwana przez wiatr.